Farnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Rímsko-katolícky kostol Panny Márie je barokovou stavbou,ktorá sa započala v roku 1795 a skončila v roku 1796. Menšie úpravy kostola boli vykonané ešte v roku 1806 a potom v prvej tretine 20. storočia. Ide o jednoloďový chrám so segmentovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami.

Baroková hladká fasáda má na priečelí umiestnenú sochu sv. Jána Nepomuckého z obdobia stavby kostola. V interiéri je hlavný oltár neskorobarokový, tiež z konca 18. storočia. Je to polychrómovaná drevorezba s obrazom z roku 1930. Na menze oltára je tabernákulum s reliéfom Ukrižovaného, po stranách sú sochy dvoch orodujúcich anjelov. V severovýchodnom rohu lode je klasicistická kazateľnica z konca 18. storočia zdobená polychrómovanou drevorezbou, dekorovanou ružami, peniažkami a rozetami. Na baldachýne kazateľnice sú dosky Desatora a symboly viery, nádeje a lásky. Klasicistická prístenná krsteľnica, umiestnená na železnej konzole, pochádza z konca 18. storočia a nachádza sa na severnej strane svätyne....

 NAŠA DIECÉZA

Vychádza nové číslo diecézneho časopisu "Naša žilinská diecéza" PRE DETI

Aj pre deti sme našli niečo zaujímavé KALENDÁR

 NÁVŠTEVNOSŤ

 VITAJTE NA STRÁNKE FARNOSTI ČERVENÝ KAMEŇ
Obec Červený Kameň až do roku 1809 patrila do pruštianskej farnosti. V roku 1795 si občania postavili barokový kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Veľký podiel na jeho stavbe a osamostatnení farnosti mal biskup František Xaver Fuchs.

V súčasnosti je farnosť Červený Kameň (s kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie) súčasťou Ilavského dekanátu, ktorý patrí pod Žilinskú diecézu. Dňa 14. februára 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. zriadil Žilinskú diecézu a za prvého žilinského diecézneho biskupa vymenoval Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD.

Správcom našej farnosti je Mgr. Martin Lisík.
 Pôstne obdobie

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2016

Prinášame plný text Posolstva Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2016 s názvom „Milosrdenstvo chcem, a nie obetu“ (Mt 9, 13). Skutky milosrdenstva na ceste svätým rokom...

 SDM 2016

Svetové dni mládeže 2016

Nasledujúce Svetové dni mládeže sa budú konať v meste blahoslaveného Jána Pavla II. Budú to druhé Svetové dni mládeže v Poľsku: prvé boli v Čenstochovej v roku 1991...

 PÁPEŽ FRANTIŠEK

Homília na Popolcovú stredu:Hanba je v skutočnosti dobrá

Prinášame homíliu Svätého Otca Františka pri liturgickom slávení vstupu do Pôstneho obdobia na Popolcovú stredu v Bazilike sv. Petra. V závere slávenia v rámci Svätého roka milosrdenstva pápež František rozoslal do celého sveta misionárov milosrdenstva...

 Zamyslenia na 18. cezročnú nedeľu: Nie márnosti

Možno niekto povie, že špekulujem, ale dal som si dokopy dve myšlienky z dnešných čítaní.

Kazateľ hovorí o márnosti všetkého, čím sa človek „umára pod slnkom". Vo svojej knihe to opakuje mnohokrát. Pavol zas hovorí, že máme myslieť na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Obaja hovoria v podstate to isté – cenu má len to, čo je nad či za slnkom. Každé naše rozmýšľanie či konanie má hodnotu od toho, v akom vzťahu je to ku Kristovi.

Prečo? Lebo Kristus nie je „pod slnkom", teda na neho sa nevzťahuje Kazateľova depresívna myšlienka o márnosti. V Kristovi má potom zmysel aj bohatstvo, aj úspech, aj spravodlivosť, aj hromadenie vedomostí a poznania, aj konanie dobra... Bez Krista nie som viazaný k ničomu – keď dovedieme do logického konca zmýšľanie tých, čo neveria v Boha.

Prečo by som sa – ak žijem bez Krista – mal zaujímať o chudobných, opustených, trpiacich? Bez Krista vládne kultúra vyraďovania, v ktorej sa zaujímam len o tých, ktorí sú mi nejakým spôsobom blízki, prípadne užitoční. Napríklad taký boháč v podobenstve o Lazárovi. Mal rád svojich bratov, možno rovnako bohatých ako on sám, ale Lazára odpísal. Možno si ani nevšimol, že leží pri jeho bráne. Podobne koná boháč v dnešnom podobenstve. Má bohatú úrodu, no myslí len na seba. Ani na um mu nepríde, že by sa mohol podeliť, pomôcť núdznym, darovať časť nadúrody hladujúcim – v našej dobe napríklad niekde do Afriky...

Ak žijem s Kristom, potom každý trpiaci či núdzny je môj brat, moja sestra. Ak dvihnem oči k nebu, ku Kristovi, tak aj maličká úroda, o ktorú sa podelím s človekom, čo nemá žiadnu, prinesie stonásobné ovocie. Ak si zatváram oči ako boháč pri Lazárovi, ak myslím len na veľké sýpky ako boháč s veľkou úrodou, platí o mne Kazateľovo slovo: márnosť. Nebudem mať z takého postoja úžitok.

A tak sa v dnešných textoch prelína zmýšľanie sveta a zmýšľanie svätca. Ktoré v tebe zvíťazí, ktoré prijmeš dnes za svoje? Ako to dáš najavo? Podelíš sa o svoje zásoby? Alebo sa budeš v noci strachovať, či nepríde zlodej? A čo je najhoršie, či nepríde taký zlodej, ktorý ti ukradne dušu?

Možno ti je ťažko hneď zmeniť svoje postoje. Ale neboj sa, každá zmena je cestou. Vykroč a urob prvý krok. Boh ti vyjde v ústrety „spoza slnka" a pomôže ti urobiť ďalší. Aby si už dnes večer mohol zaspávať s pokojným srdcom...

Zdroj: dcza.sk