Farnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Rímsko-katolícky kostol Panny Márie je barokovou stavbou,ktorá sa započala v roku 1795 a skončila v roku 1796. Menšie úpravy kostola boli vykonané ešte v roku 1806 a potom v prvej tretine 20. storočia. Ide o jednoloďový chrám so segmentovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami.

Baroková hladká fasáda má na priečelí umiestnenú sochu sv. Jána Nepomuckého z obdobia stavby kostola. V interiéri je hlavný oltár neskorobarokový, tiež z konca 18. storočia. Je to polychrómovaná drevorezba s obrazom z roku 1930. Na menze oltára je tabernákulum s reliéfom Ukrižovaného, po stranách sú sochy dvoch orodujúcich anjelov. V severovýchodnom rohu lode je klasicistická kazateľnica z konca 18. storočia zdobená polychrómovanou drevorezbou, dekorovanou ružami, peniažkami a rozetami. Na baldachýne kazateľnice sú dosky Desatora a symboly viery, nádeje a lásky. Klasicistická prístenná krsteľnica, umiestnená na železnej konzole, pochádza z konca 18. storočia a nachádza sa na severnej strane svätyne....

 NAŠA DIECÉZA

Vychádza nové číslo diecézneho časopisu "Naša žilinská diecéza" PRE DETI

Aj pre deti sme našli niečo zaujímavé KALENDÁR

 NÁVŠTEVNOSŤ

 VITAJTE NA STRÁNKE FARNOSTI ČERVENÝ KAMEŇ
Obec Červený Kameň až do roku 1809 patrila do pruštianskej farnosti. V roku 1795 si občania postavili barokový kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Veľký podiel na jeho stavbe a osamostatnení farnosti mal biskup František Xaver Fuchs.

V súčasnosti je farnosť Červený Kameň (s kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie) súčasťou Ilavského dekanátu, ktorý patrí pod Žilinskú diecézu. Dňa 14. februára 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. zriadil Žilinskú diecézu a za prvého žilinského diecézneho biskupa vymenoval Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD.

Správcom našej farnosti je Mgr. Martin Lisík.
 Pôstne obdobie

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2016

Prinášame plný text Posolstva Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2016 s názvom „Milosrdenstvo chcem, a nie obetu“ (Mt 9, 13). Skutky milosrdenstva na ceste svätým rokom...

 SDM 2016

Svetové dni mládeže 2016

Nasledujúce Svetové dni mládeže sa budú konať v meste blahoslaveného Jána Pavla II. Budú to druhé Svetové dni mládeže v Poľsku: prvé boli v Čenstochovej v roku 1991...

 PÁPEŽ FRANTIŠEK

Homília na Popolcovú stredu:Hanba je v skutočnosti dobrá

Prinášame homíliu Svätého Otca Františka pri liturgickom slávení vstupu do Pôstneho obdobia na Popolcovú stredu v Bazilike sv. Petra. V závere slávenia v rámci Svätého roka milosrdenstva pápež František rozoslal do celého sveta misionárov milosrdenstva...

 Zamyslenie na 7. veľkonočnú nedeľu: Svedčiť...

Aká by bola tvoja reakcia, keby k tebe zašiel niektorý z tvojich susedov či známych a povedal by ti:

„Môžeme sa spolu pomodliť?" Alebo: „Mám zo sebou Písmo, prečítajme si pár veršov a porozprávajme sa o tom." Alebo: „Dávam dokopy partiu susedov na modlitbu ruženca. Príď, pozývam ťa." Prosím ťa, od-povedz si na túto otázku veľmi úprimne. Pred sebou i pred Bohom. Nedávno mi jedna pani hovorila, ako ľudia pred ňou po jednom takom pokuse zatvárajú dvere. Samozrejme, všetci sú katolíci...

Ovocím slávenia Veľkej noci a následne Veľkonočného obdobia má byť prehĺbená viera a život podľa nej. K tomu patrí aj zdieľanie svojej viery v malej skupine, aby sme tak neboli anonymní kresťania, ktorí sú veriacimi len v kostole. Vyššie uvedené ponuky sú len malou ukážkou toho, čo by sa v našich farnostiach malo bežne diať.

Teraz si to obráťme. Predstav si seba, že ideš k svojim susedom či známym s ponukou: Môžeme sa spolu pomodliť?" Alebo: „Mám zo sebou Písmo, prečítajme si pár veršov a porozprávajme sa o tom." Alebo: „Dávam dokopy partiu susedov na modlitbu ruženca. Príď, pozývam ťa." Čo pri takejto predstave cítiš? Buď k sebe úprimný. Asi je to pre teba nepredstaviteľné a už vopred máš mnoho výhovoriek, prečo to nemôžeš urobiť.

Ruku na srdce, s podobnou ponukou máme problém vyrukovať aj pred najbližšími príbuznými. Uspokojili sme sa s nejakou úrovňou prežívania svojej viery, zväčša veľmi osobnou a individuálnou, a všetko ostatné pokladáme v lepšom prípade za prehnané, v horšom za fanatizmus. A potom sa čudujeme, že sa kostoly vyprázdňujú, že naše deti žijú bez Boha...

Možno si povieš, že čo to od teba chcem. Veď to nechcú ani kňazi. Nanajvýš povedia nejaké všeobecné vety o tom, že máme byť svedkami vo svojom prostredí. No vieš, čo znamená byť svedkom? V prvom rade to znamená dôsledný život podľa evanjelia. K tomu patrí úprimný záujem o ľudí, susedská pomoc, nevyvolávanie sporov... Nehovorím, že je to život bez hriechu a bez previnení. Ale ako veriaci vieš, čo s tým – ľútosť, pokánie, zmierenie, odprosenie, náhrada škody, ak treba, sviatosť zmierenia. No ak celé mesiace prichádzaš na svätú omšu, ale neprijímaš Eucharistiu, aké je to svedectvo života? Aha, že poznáš takých, čo sú denne v kostole, no sú horší ako tí, čo tam nechodia? Určite sú takí ľudia. Ale ich prenechaj Bohu. Ty sa pozri na seba a na svoje svedectvo.

A keď už budeš svedčiť životom, potom je potrebné prejsť aj ku svedectvu slovom. Koľkí ľudia by dnes žili ináč, keby sme im dokázali zvestovať najradostnejšiu zvesť celých ľudských dejín – Ježiš Kristus, Boží Syn, sa stal človekom, zobral na seba naše hriechy, zomrel za nás, no tretieho dňa vstal z mŕtvych. A žije s nami! Mnohí katolíci to síce vedia, ale tieto pravdy nemajú nijaký vplyv na ich život, lebo okolo seba vidia mnoho iných katolíkov, ktorí žijú akoby Ježiš ostal v hrobe. A myslia si, že tak je to správne, že to je kresťanstvo. Musíme to zmeniť!!!

Prejavuje sa Ježišovo zmŕtvychvstanie a jeho prítomnosť v tvojom zmýšľaní, hovorení i konaní? Začínajúci týždeň využi na spytovanie svedomia v tomto smere a na modlitbu k Duchu Svätému, aby zmenil v tebe to, čo v tvojom živote nie je Božie. A pros ho aj o vedenie, aby ťa priviedol k ľuďom, ktorým budeš môcť zvestovať Zmŕtvychvstalého.

Že čo má tento text spoločné s Rokom milosrdenstva? Všetko! Veď najväčšie milosrdenstvo, ktoré môžeš niekomu prejaviť, je priviesť ho na stretnutie so živým Ježišom. Ponúkneš mu tým odpustenie hriechov a nový život...

Zdroj: dcza.sk